Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας στο σύστημα. Με τα στοιχεία εισόδου θα μπορείτε να συνδεθείτε και να κλείσετε ημερομηνία για κατάθεση αιτημάτων που αφορούν την Γραμματεία της Γενικής Δ/νσης Ιθαγένειας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το username και password θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του δικηγόρου.

*Όνομα:
*Επώνυμο:
*ΑΜ:
*Δικηγορικός Σύλλογος:
Κινητό:
Σταθερό:
*Email:
επιστροφή